Archive For June 6, 2017

ElektroMagnetikSpektrum

ElektroMagnetikSpektrum

english below:

ElektroMagnetikSpektrum
8 kanalna zvočna instalacija
Sonoretum – Galerija Kapelica
otvoritev: četrtek 8.06.2017 ob 20:00 – 30.06.2017

‘ElektroMagnetikSpektrum’ je zvočnemu okolju Sonoretuma prilagojen del skladbe EMS Memory Trackers (2016). Avtor iz položajev in barvnih konstelacij osončij, sonc, planetov, iz neskončnega fluksa elektromagnetnega sevanja, ki kot oddaljeni eho spominov kontinuirano sipajo radiacijo iz zunanjega dela vesolja, zajema in transformira elektromagnetne informacije ter jih pretvarja v naše zelo omejeno slišno območje.

Neslišno in nevidno, navidezno brez strukture, kontinuirani fluks minulega časa pulzira in seva ter se kot množica X oslabljenih in razdrobljenih segmentov vrača, odbija, absorbira v telesih, na katera naključno trči. Avtor mrežo nezaznavnih sevanj in pozicij neba nad nami vidi in vzpostavlja kot notno črtovje, kot večdimenzionalno platno, na katerem konstelacije zvezd, galaksij različnih velikosti, gostot, barv in intenzivnosti tvorijo matrico, po kateri se z različnimi hitrostmi na različnih globinah premikajo časovni skenerji. Vzorci neba mu služijo kot metrični, narativni in dramaturški elementi, ki jim v skladbi spontano sledi, na njih reagira in jih zvočno mapira z vnaprej pripravljenimi moduli posnetkov elektromagnetnih sevanj, njihovih mutacij in modulacij. Tako mapira, zasleduje in naredi slišne trenutne pulze šuma, tiste večno prisotne, a le občasno dekodirane oddaljene krike, spomine in podobe nepredstavljivih dimenzij in aktivnosti daljnega in minulega časa.

Zvočna skulptura ‘ElektroMagnetikSpektrum‘ transcendira posnetke EM radijskih valov, ki so bili posneti z različnimi radijskimi sprejemniki in nas zdaj kot tančica pokrijejo v prostoru časovne kapsule Sonoretuma.

Dogodek je del mednarodnega projekta ‘Evropska mreža digitalne umetnosti in znanosti’. Program podpirajo: EU – Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo.


english:

ElektroMagnetikSpektrum
8 channel audio installation
Sonoretum – Kapelica Gallery, Ljubljana
opening: Thursday, 8.06.2017 at 20:00 – 30.06.2017

‘ElektroMagnetikSpektrum’ is part of the ‘EMS Memory Trackers‘ composition (2016), edited to suit the 8-channel sonic environment of Sonoretum. Based on the positions and colour constellations of solar systems, stars, planets and the endless flux of electromagnetic radiation, scattering radiation like so many ancient echoes, the author collects and transforms electromagnetic information and translates them to the very limited spectrum of the human audible range.

The event is part of the ‘European Digital Art and Science Network‘ project. Co-funded by: Creative Europe programme of the European Union, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana – Department for Culture

Go Top